Sözleşmeler Hukuku, ticari ilişkilerin gelişmesi ile birlikte ihtiyaç duyulmuş iki ya da daha fazla kişi arasında gerçekleştirilen yazılı anlaşmalardır. Sözleşmeye taraf olacak kişilerin gerçek veya tüzel kişilik olmalarında herhangi bir farklılık doğmayacaktır. Mal veya hizmet alım satımlarında başvurulan sözleşmelerin yanı sıra belirli bir edimi yerine getirme ile alakalı da sözleşmeden bahsedilebilir.

Kişilerin bir araya gelerek ortak irade belirtmeleri ile kurulan sözleşmelerin Sözleşme Hukuku kapsamında düzenlendiği kabul edilir. Sözleşmelerin belirli koşulları sınırlandırdığı bilinse de sözleşmelerde yer alacak şartlar hukuki kurallara aykırı olamaz. Bu nedenle bir sözleşme düzenlendiğinde gerekli şartların sağlandığından emin olunmalıdır.

Siz de bir sözleşme yapmak istiyor ama bu sözleşmeyi düzenlerken nasıl hareket etmeniz gerektiğini bilmiyorsanız avukatlarımızın avantajlarından yararlanmalısınız. Alanında uzmanlaşmış hukukçuları bünyesinde bulunduran hukuk büromuz sizlere en başarılı hizmetleri sağlar. Bu sayede sözleşme ile ilgili en ufak bir sorun yaşamamanız sağlanır.

Sözleşmeler Kurulurken Nasıl Bir Yol Haritası İzlenir?

Sözleşme kurulmadan önce tarafların üzerinde anlaştıkları konular iyice netleştirildikten sonra sözleşmenin hazırlanması için uygun ortam tesis edilir. Bu sayede hem sözleşmenin şekil şartlarına uyması hem de kusursuz bir şekilde kurulması sağlanır. Sözleşme danışmanlık hizmetleri kapsamında aşağıdaki konulara dikkat edilir.

 • Sözleşmenin esaslı ikinci derece noktalarının tespit edilmesi,
 • Sözleşmeye taraf olan kişilerin iradelerini beyan etmeleri,
 • Sözleşmede özgürlüğün kullanılması,
 • Sözleşmenin geçerliliğini kaybedeceği ya da hangi durumlarda geçerli olacağının belirlenmesi,
 • Sözleşmenin şekil şartlarının tespit edilmesi,
 • İrade sakatlıkları durumunda ortaya çıkabilecek hususların belirtilmesi,
 • İşlem koşulları,
 • Kesin hükümsüzlük, iptal koşulları ve butlan tespiti

Uzman bakış açısı ile sürdürülen sözleşme aşamaları sayesinde hem kaliteli bir sürece imza atılır hem de sözleşmenin geçersizliğine neden olacak durumlara engel olunur.

Sözleşme Hukuku Kapsamında Kurulabilecek Sözleşmeler

Hukuk bürosu olarak birbirinden değerli hizmetler sağlarken ticari değeri yüksek sözleşmeler kurulmasında sizlere destek oluyoruz. Aşağıdaki sözleşmelerden birinin kurulması sırasında avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

 • Şirketlerin ana sözleşmelerinin kurulması,
 • Şirket ana sözleşmelerinde değişiklik yapılması,
 • İş sözleşmelerinin kurulması,
 • Barter sözleşmelerinin tesis edilmesi,
 • Reklam sözleşmelerinin Sözleşme Hukuku kapsamında düzenlenmesi,
 • Alım – satım sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Kira sözleşmelerinin tesis edilmesi ve bu sözleşmelerde değişiklik yapılması,
 • Sözleşmelerin değerlendirilmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması,
 • Ticari ve kurumsal sözleşmelerin hazırlanması.