Borçlar Hukuku Nedir?

Borçlar Hukuku; alacaklı, borçlu ve edim olmak üzere 3 unsuru bulunan bir anlaşmayı temel alarak ortaya çıkan uyuşmazlıklarla alakalı düzenlemeler getiren bir hukuk dalıdır. Kişiler arasında ortaya çıkan borç ilişkisinin düzenlenmesini sağlayan bu hukuk dalında borç maddi bir değer olabileceği gibi bir şeyi yapmak ya da yapmamak olarak da kabul edilmektedir.

Borçlar Hukuku, konusu ve kapsamı bağlamında çok geniş bir alan olarak bilinirken borcun doğmasına sebebiyet veren hususlar farklı farklıdır. Bu çerçevede borcun ortaya çıkması sözleşmeden, haksız fiilden ya da sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanır. Tarafların sebebine bakmaksızın bir borç ve alacak ilişkisinin olması durumunda Borçlar Hukuku’ndan faydalanması gerekir.

Borçlar Hukuku’nun Konuları

Borç ve alacak ilişkisinden kaynaklanan bir durumun mevcudiyeti söz konusu olsa da dava ve uyuşmazlığa yol açan durumlar farklılık gösterebilmektedir. Bu çerçevede Borçlar Hukuku alanında giren durumlar aşağıdaki gibidir.

  • Sözleşmeden Kaynaklanan Borçlar
  • Alacak Davaları
  • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Yukarıda ifade edilen konulara genel başlıklardır. Bu nedenle sözleşme, alacak ve tazminat türleri kapsamında farklı durumlar değerlendirilmektedir. Borçlar Hukuku’nun çok geniş bir alanı ifade etmesi bu hukuk dalı altındaki pek çok uyuşmazlığın çözülmesi söz konusudur.

Borçlar Hukuku Davalarında Yetkili Mahkeme

Borcun varlığından kaynaklanan hukuki davalarda davaya bakan mahkemelerin herhangi bir sınıflandırmaya tabi tutulması söz konusu değildir. Mahkemeler, konunun bağlamı gereği Borçlar Hukuku’ndan doğan uyuşmazlıkları ele almaktadır. Bu çerçevede davaların bir kısmı ihtisas mahkemelerinde görülür. Davaların bir kısmının da Asliye Hukuk Mahkemesi alanına girdiği görülmektedir. Davanın detayları ve uyuşmazlığın temeli mahkeme belirlenmesindeki temel faktördür.

Borçlar Hukuku Hizmetlerimiz

Bir borçtan kaynaklanan davalar genellikle uzun süren ve uyuşmazlığın çözülmesinin zor olduğu durumlardır. Böylesi durumlarda destek alınacak avukatın Borçlar Kanunu ve uygulamaları çok iyi bilmesi gerekir. Profesyonel bakış açısı ve Borçlar Hukuku alanındaki başarılı çalışmalarımızla sizlerin taleplerine cevap veriyoruz. Uyuşmazlıkların en hızlı ve adil şekilde çözülmesini sağlarken bilgi birikimimizin de avantajını paylaşıyoruz. Bu çerçevede Borçlar Hukuku avukatı sıfatıyla katıldığımız davalarda müvekkillerimizi başarılı bir şekilde temsil ediyoruz.