Bu çerçevede konusu İş Hukuku alanına giren bütün davalar için profesyonel İş Mahkemesi Avukatı desteğinden yararlanabilirsiniz.

İş Hukuku, işçi ve işveren arasında meydana gelen anlaşmazlıklar nedeniyle açılan davalarla ilgilenir. Hem işçi hem de işveren haklarının korunması açısından çok önemli bir rolü olan İş Hukuku’nun Ticaret Hukuku’nu da ilgilendiren yanları bulunur. Ancak iş ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda tarafların mutlaka bir İş Hukuku Avukatı desteği talep etmesi gerekir. Aksi takdirde hak kaybının yaşanması ya da farklı uyuşmazlıkların ortaya çıkması mümkündür.

İş Mahkemesi Avukatı Hangi Davalara Bakar?

İş Hukuku Avukatı konusu iş ilişkisinden kaynaklanan her dava ile ilgilenmektedir. Ancak pek çok kimse İş Hukuku kapsamında düzenlenen ilişkileri bilmiyor. Bu durumda Alanya İş Mahkemesi Avukatı aşağıdaki davalara bakar.

  • Haksız İşten Çıkarma
  • İş Yerinde Psikolojik Taciz – Mobbing
  • İşçi Haklarının Kullanılmasının Engellenmesi
  • İş Sözleşmesine Aykırı Davranışlardan Kaynaklanan Zararlar
  • İhbar Tazminatı ile İlgili Uyuşmazlıklar
  • Prim Ödemelerinin Gerçeğe Aykırı Beyan Edilmesi
  • İş Kazası Kaynaklı Zararların Tazmini

İşveren ve işçi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde büyük bir rolü olan İş Mahkemesi Avukatı sadece uyuşmazlıkları çözmez. Aynı zamanda sözleşmelerin düzenlenmesi, sözleşmelerin feshedilmesi ve arabuluculuk gibi pek çok konuda görev almaktadır. Bu çerçevede İş Mahkemesi Avukatı öncelikle taraflar arasında bir uyum sağlamayı hedefler.

Alanya İş Mahkemesi Avukatı Tutmak Zorunlu mu?

Türk Hukuk Sistemi içerisinde görülen davaların tamamı ile alakalı avukat desteğine ihtiyaç vardır. Ancak avukat tutma zorunluluğu genellikle söz konusu değildir. İş Mahkemesi’nde görülen davalarda da benzer bir durum bulunur. Ancak Alanya İş Mahkemesi Avukatı desteği alarak haklarınızı savunmak çok daha kolaydır. Hukuki değişiklikleri takip eden avukatlar sizin lehinize olacak çözümleri sizlere sunar. Bu çerçevede daha başarılı bir süreç gündeme gelir.

Avukat desteği almanın kanunu yorumlamak ve kullanmak adına da çok değerli olduğu ifade edilebilmektedir. Bu nedenle de İş Avukatı desteği almak haklarınızın savunulması noktasında oldukça değerlidir.