İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve iflas hukuku, borcunu ödemeyen kişilerin borcunu karşılaması ve alacaklı tarafın karşılaştığı mağduriyetin ortadan kaldırılması için vardır. İcra ve iflas davaları genel olarak alacaklı kişinin talebi üzerine açılan davalardır. Söz konusu hukuk dalında en temel amacı borçların kısa bir süre içerisinde karşılanabilmesidir. Bu noktada icra ve iflas hukuku kapsamında borçlulara ait taşınır ve taşınmaz mallar devlet kanalı ile haczedilebilecektir.

Alacaklının alacaklarını kanuni yollar haricinde şahsen tahsil edebilmesi kanunlar çerçevesinde yasak hale getirilmiştir. Ancak borçlu kişilerden borcun tahsili adına hukuka uygun yasal bir sürecin işlemesi önemlidir. Söz konusu sürecin profesyonel bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Bu takibin icra ve iflas alanında uzman avukatlar aracılığı ile büyük bir öneme sahiptir.

İcra Takibinin Önemi

İcra ve iflas davalarında icra takibinin ne denli önemli olduğundan bahsettik. Bu nokta da profesyonel bir şekilde icra ve iflas hukuku davalarının takibinin gerçekleştirilmemesi ile davanın düşmesi ve alacaklının hakkını alamaması muhtemel hale gelmektedir. Söz konusu icra takip işlemleri genel olarak iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki taraf takip işlemleri iken ikincisi ise icra takip işlemleridir. Taraf takip işlemleri takip prosedüründe tarafların gerçekleştirmiş olduğu takibe yön veren işlemler olarak ifade edilmektedir. İcra takip işlemleri ise icra organları ile gerçekleştirilen borçlulara yapılan icranın ilerleyebilmesini sağlayan işlemlerdir. Her iki icra takibinin de profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmesi davanın seyrinde büyük bir öneme sahiptir.

İcra hukukunda borçludan alacağın tahsil edilebilmesi için icra ya da iflas yoluna başvurulur. Borç böylelikle icra ya da iflas şeklinde tahsil edilir. İcra ve iflas davalarında yasal takibin gerçekleştirilebilmesi için takip aşamasında borcun ödenmemesi ile borçluya ait mallar haczedilebilmektedir.

İcra ve İflas Hukukunda Profesyonel Destek

Hukuk bürosu olarak icra ve iflas alanında profesyonel bir destek sunmaktadır. Bu alanda profesyonel ve bilgili avukatlardan oluşan ekibimiz ile sizlere en kaliteli hizmeti veriyor ve davalarınızın yakından takip edilmesini sağlıyoruz. Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.