İş Hukuku Nedir?

İş hukuku; işveren, işçi ve iş ile ilgili tüm süreçleri kapsayan önemli bir hukuk dalı olarak ifade edilmektedir. Bu noktada işçi ve işveren arasında oluşabilecek tüm problemler kanunlara uygun bir şekilde düzenlenmektedir. İş hukuku temel olarak İş Kanunu’nun kapsamında olan tüm olayları ele alır. İş Kanunu mevzuatı, iş hukuku çalışanlar ile işverenin her türlü mağduriyetini ortadan kaldırmak için vardır. Çalışma hayatının en önemli parçaları arasında yer alan anlaşmazlıkların en iyi şekilde çözülmesi için başvurulmakta olan iş hukuku son derece derin bir kapsama sahiptir.

Özetle, iş hukuku ile ilgili çalışana ödenen ücreti, SGK gibi çalışan haklarını, iş veren ve işçi arasındaki anlaşmazlıkları, iş bulma ve işçi bulma kurumları ile olan ilişkileri, konu alan bir hukuk dalıdır. İşçi ile işverenin uymak durumunda olduğu kurallara uyulması durumunda aslında bu anlaşmazlıkların meydana gelmesi önlenebilir. Ancak işçi ve işveren hukuka uygun davranmadığında yasal haklar meydana gelmektedir.

İş Hukuku Özellikleri

İş hukukunun en temel özelliği işçi ve işverenin haklarının koruma altına alınmasını sağlamaktır. İş hukuku sayesinde işveren ve çalışan ilişkisinin nasıl düzene gireceği ile ilgili anlaşılır ve sarih bir sistem oluşmuştur. Bu sayede hem işveren için hem de çalışan için daha anlaşılır bir sistem meydana gelmiştir.

İşveren ve çalışan için çok daha şeffaf bir ilişki ağının ortaya çıkması için iş hukukunun temel alınması son derece önemlidir. Bu noktada iş hukukun sahip olduğu bazı özelliklerden aşağıdaki gibi bahsedebiliriz:

  • İşçinin işveren tarafından uygunsuz bir muamele görmesi, haklarının gasp edilmesi durumda yasal hakların kullanılması için iş hukuku çok önemlidir.
  • İşçi ve işveren arasındaki sınırların net bir şekilde çizilmesi için bu hukuk dalı son derece önemlidir.
  • Çalışanların hakkını korumak ve kişiliğinin korunmasını sağlamak için iş hukukunun kapsamından yararlanılması gerekir.

Profesyonel İş Avukatı

Profesyonel ve alanında uzman bir şekilde faaliyet gösteren avukatların desteğinden yararlanmak için doğru adrestesiniz. Hukuk büromuz ile iletişime geçerek hizmet kapsamımız ile ilgili detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz.