Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir.

Taraflar, eğitimli bir arabulucu eşliğinde kendilerini rahatça ifade etme imkânı bulurlar. Böylece, iletişim eksikliğinden kaynaklanan yanlış anlaşılmaların da ortadan kaldırıldığı bir süreç yaşanır. Arabulucunun mesleki becerileri, görünürdeki sorunlardan çok, tarafların gerçek ilgilerini ortaya çıkarmakta kullanılır. Böylece birbirini daha iyi anlayan taraflar, gelecekteki pozisyonlarını daha doğru alma imkânı bulurlar. İsteklerin ve ilgilerin netleştiği arabuluculuk sürecinde karşılıklı çözüm önerilerinin müzakeresi ile mahkemede ulaşılması hayal bile edilemeyecek etkili ve tarafların menfaatlerini tatmin eden anlaşmalara ulaşmak mümkün olmaktadır.

Arabuluculuk kanunu gereğince taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler. Mahkeme de tarafları arabulucuya başvurmak konusunda aydınlatıp, teşvik edebilir.

Arabuluculuk Türleri

  1. Dava Şartı Zorunlu Arabuluculuk
  2. İhtiyari Arabuluculuk

Dava Şartı Zorunlu Arabuluculuk

Tüketici Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun 73/A maddesiyle Tüketici mahkemelerinde görüşen uyuşmazlıklar açısından arabulucuya başvuru zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre tüketici kanunu kapsamında kalan uyuşmazlıklar bakımından arabulucuya başvuru yapılmadan dava açılması halinde davanın esası bakımından inceleme yapılmadan davanız reddedilecektir.

Ticaret Hukuku Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Zorunlu Arabuluculuk

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5/a maddesine göre, TTK’nın 4. maddesinde belirtilen tüm ticari davalar ile diğer özel kanunlarda yer alan ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Buna göre bahsedilen ticari uyuşmazlıklarda arabulucuya başvuru yapılmadan dava açılması halinde davanın esası bakımından inceleme yapılmadan davanız reddedilecektir.

İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Zorunlu Arabuluculuk

7036 sayılı iş kanununa göre, Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Buna göre iş hukukundan doğan uyuşmazlıklarda arabulucuya başvuru yapılmadan dava açılması halinde davanın esası bakımından inceleme yapılmadan davanız reddedilecektir.

İhtiyari Arabuluculuk

Bahsedilen dava şartı zorunlu arabuluculuk kapsamına giren konular dışında taraflar üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri her türlü özel hukuk uyuşmazlığıyla ilgili ihtiyari arabuluculuk yoluna başvurabilirler.

Taraflar, bir arabulucuya gitme zorunluluğu olmadığı halde aralarında bulunan uyuşmazlığın çözümü için dava açmadan önce, kendi istekleri ile tek taraflı veya birlikte arabulucuya başvurmayı tercih edebilirler.

Arabuluculuk Faaliyeti

Adalet Bakanlığı tarafından tutulan arabuluculuk listesine kayıtlı kişiler arabuluculuk faaliyeti yürütebilir. Hukuk ofisimizde de arabuluculuk siciline kayıtlı, arabuluculuk alanlarında uzmanlaşmış arabulucular tarafından, zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk konularında tarafların en yüksek menfaati en kısa sürede elde etmelerini sağlamak amacıyla arabuluculuk çalışmaları yürütülmektedir. Arabuluculuğa taraf olmak konusunda danışmanlık almak ya da arabulucu olarak sürecin yürütülmesi konusunda destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.