Sigorta Hukuku Nedir?

Sigorta Hukuku konusu bir sigorta sözleşmesinden kaynaklanan ve sigortalı ile sigortacı arasındaki uyuşmazlıkları gidermek adına ortaya çıkmış bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı çerçevesinde kişilerin maddi değeri olan bir menfaatinin zarara uğratılması sonrasında ortaya çıkan zararın tazmini ve edimi ile alakalı hak ve yükümlülükler ele alınmaktadır.

Sigorta, insanların belli bir konuda kendilerini garanti altına almak adına tercih ettikleri uygulamadır. Ticaret Hukuku’nun bir alt dalı olan Sigorta Hukuku kapsamındaki sigortanın gelişmesi ile hukuk dalının da geliştiği bilinmektedir. Sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere zararın tahsili ve sigortalarla alakalı anlaşmazlıklar ele alınmaktadır.

Sigorta Hukuku’nun Konuları

Kişilerin sigorta yaptırmaları ile alakalı süreçlerde yaşanan anlaşmazlıklar genel itibarıyla bir sözleşmeden doğar. Bu çerçevede devreye giren Sigorta Hukuku aşağıdaki konularla alakalıdır.

  • Kasko, havacılık ve deniz sigortasından kaynaklanan anlaşmazlıklar,
  • Trafik kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Ferdi kazaya ait davalar,
  • Emeklilik, sağlık ve hayat sigortası kapsamında doğan tazminat davaları,
  • Sel, yangın ve diğer afetlerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,
  • Sigorta sözleşmesine aykırılıktan doğan davalar,
  • Sigorta priminin ödenmesinden doğan icra takipleri.

Sigortalı ve sigortacı arasında sözleşme hazırlanması başta olmak üzere pek çok konuyu ele alan Sigorta Hukuku anlaşma zeminin bulunması adına önem arz eder. Bu çerçevede tarafların anlaşma zeminini bulmaları adına hukuki danışmanlık almaları gerekmektedir.

Sigorta Hukuku Hizmetlerimiz

Sigorta hizmetleri dinamik bir süreci işaret ettiğinden Sigorta Hukuku’ndan kaynaklanan davalar da titizlik gerektirmektedir. Konunun tüm yönleriyle ele alınması ve sürecin adil bir şekilde neticelendirilmesi şarttır. Bu noktada dava takibinin yapılması önemlidir. Hukuk birikimi yüksek ve mevzuatı yakından takip eden yaklaşımımızla müvekkillerimize en iyi hizmeti sağlıyoruz.

Sözleşmeden kaynaklanan ya da maddi – manevi tazminat konulu sigorta davalarında süreç takibi sağlıyoruz. Dava takibi talep etmeyen müvekkiller için de danışmanlık hizmetlerimiz sayesinde en doğru kararın alınmasını destekliyoruz. Siz de Sigorta Hukuku konusunda en başarılı desteği almak istediğinizde bilgi birikimi yüksek bir avukat tercih etmelisiniz. Tecrübeli ve kendini sürekli yenileyen avukat kadromuzla bütün taleplerinize çözüm sunuyoruz.