Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkul Hukuku, konusu bir taşınmaz olan uyuşmazlıklarla alakalı düzenlemeler getiren ve Medeni Hukuk’un bir alt dalı olarak kabul edilen hukuk alanıdır. Eşya Hukuku konularını da ele alan Gayrimenkul Hukuku’nun bir davada farklı hususları ele alabileceği bilinmektedir.

Gayrimenkul, insanların sahip oldukları ev, arsa, iş yeri ya da diğer varlıkları ifade eder. Bu çerçevede ortaya çıkan uyuşmazlık ve davalarda gayrimenkul ile alakalı düzenlemeler gerçekleştirilmesi söz konusudur. Konusu taşınmazdan kaynaklanan ama farklı iddiaların öne sürüldüğü uyuşmazlıklarda Gayrimenkul Hukuku’ndan destek alınmaktadır. Bu bağlamda taşınmazlarla alakalı pek çok konunun hukuki çerçevede sürdürüldüğünden bahsetmek mümkündür.

Gayrimenkul Hukuku’nun Konuları

Gayrimenkul ile alakalı hukuki uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda avukat desteği almak istenir. Ancak hangi davaların Gayrimenkul Hukuku’nun konusu olarak kabul edilen durumlar aşağıdaki gibidir.

 • Gayrimenkul Alım ve Satımı
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
 • İstirdat Davası
 • El Atmanın Önlenmesi
 • Ecri Misil Davası
 • Ortaklığın Giderilmesi Davası
 • Tapu Tescili ve İptali Davası
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi
 • Kat Mülkiyeti Kaynaklı Anlaşmazlıklar
 • Kiranın Tespiti ve Uyarlanması
 • Tahliye Davası
 • İpotek ve Rehin Davaları
 • Geçit Hakkı Davaları
 • Kat İrtifakı Davaları
 • Kira Arttırma Davaları
 • Tasarrufun İptali Davaları
 • Zilyetliğin Korunmasına İlişkin Davalar

Tüm bu konular Gayrimenkul Hukuku’nun alanına girmekle birlikte profesyonel bir danışmanlık gerektirmektedir. Ancak hukuki danışmanlık almayan tarafın haklarında kayıp yaşayacağından söz etmek mümkündür.

Gayrimenkul Hukuku Hizmetlerimiz

Bir taşınmazın alım satımı ya da kiralanması ile haksız kullanımı gibi konulardan kaynaklanan anlaşmazlıklarda hukuki destek sağlıyoruz. Müvekkillerimizden gelen talepler doğrultusunda kaliteli bir hukuki destek sağlarken kişilerin hak kaybı yaşamasının önüne geçiyoruz. Gayrimenkul Hukuku ile alakalı düzenleme ve değişiklikleri yakından takip eden bakış açımızla sunduğumuz hizmetlerde müvekkilleri tatmin edecek bir anlayış benimsiyoruz.

Siz de hukuki danışmanlık kapsamında desteğimizden yararlanmak istediğinizde bilgi birikimi yüksek avukatlardan hizmet alabilirsiniz. Gayrimenkul mevzuatı çerçevesinde hak ve sorumluluklarınızı en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Üstelik taraflar arasındaki uyuşmazlığın hızlı, adil ve tatmin edici bir şekilde giderilmesini destekliyoruz. Böylelikle hukuki uyuşmazlıkların çözümünde öncü bir yaklaşım ile size deste oluyoruz.